CULTURA


Instituţii şcolare:

Şcoala Gimnazială Tîrnova;
Grădiniţa cu program normal: Tîrnova.

Instituţii culturale:

Cămin cultural: Tîrnova.