Romanian English French German Hungarian Italian
Primaria Tirnova, Caras-Severin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stema Primaria Tirnova, Caras Severin

Noutati

Anunt licitatie pasuni si pajiste alpina - Comuna Tirnova

Detalii:- Anunt licitatie pasuni.- Anunt licitatie pajisti alpine.

20.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

06.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

Anunt 03.03.2017 - concurs de promovare in grad

Primaria Comunei Tirnova - jur. Caras Severin organizeaza, la sediul sau din Tirnova nr. 376 in perioada 05.04.2017 - 07.04.2017, examen promovare in grad profesional in data de 05.04.2017 pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai multe detalii aici.

Anunt oncurs pentru ocuparea postului vacant

ANUNŢ 08.02.2017- Primaria comunei Tîrnova organizează în perioada 02- 03 martie 2017 , la sediul din comuna Tîrnova nr. 376, judeţul Caraş-Severin , concurs pentru ocuparea postului vacant -funcţie contractuală, din aparatul de specialitate al primarului comunei Tîrnova, conform H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Citeşte mai mult...

 

 

250x206

Geografie

 

 

          4_resize Comuna este aşezată într-o zonă de deal, ce constituie o prelungire a munţilor Semenic. Dealurile au o înălţime cuprinsă între    300 şi 735 m.

           Reţeaua hidrografică a format culmi alungite sud - est şi nord -vest, paralele între ele. Cele mai importante sunt:

    -Culmea Borcilă, situată la vest de comună, cu înălţimea de

    720,5 m;

    -Culmea Finetu, cu înălţimea de 593 m, situată în partea de est a comunei;

    -Dealul Stâlcului (460,1 m) şi Dealul lui Brucher (412,1 m) la nord;

    -Dealul Poieni, 493,3 m la nord - vest;

    -Dealul Cerbicea, 448,4 m, Dealul Târnova 330 m şi Dealul

     Bratova, 412 m la vest;

    - Dealul Şipăt, 390,5 m, Dealul Braniştea 346,9 m, Dealul Mieţului 384 m şi Dealul Bârzava 420,6 m situate în partea de sud - vest;

    -Dealul Tâlva Oraşului, 480,5 m situat în partea de sud; Relieful comunei mai are în componenţa sa, tâlve, văi şi ogaşe. Acestea sunt:

    - Tâlva Mătricii, 573,7 m şi Tâlva Câmpului 623 m, situate în partea de sud a comunei;

   -Valea Lungă, situată în partea de nord-est şi Valea Tâmovei în

    partea de nord-vest;

  -Ogaşul Mlana în partea de sud - ves

   Aproximativ 30% din relief este acoperit de păduri.

 

Tirnova_Panorama_1

 

 

RELIEFUL

 

          Comuna este aşezată într-o zonă de deal, ce constituie o prelungire a munţilor Semenic. Dealurile au o înălţime cuprinsă între 300 şi 735 m.

          Reţeaua hidrografică a format culmi alungite sud - est şi nord -vest, paralele între ele. Cele mai importante sunt:

   -Culmea Borcilă, situată la vest de comună, cu înălţimea de

720,5 m;

  -Culmea Finetu, cu înălţimea de 593 m, situată în partea de est a comunei;

  -Dealul Stâlcului (460,1 m) şi Dealul lui Brucher (412,1 m) la nord;

  -Dealul Poieni, 493,3 m la nord - vest;

  -Dealul Cerbicea, 448,4 m, Dealul Târnova 330 m şi Dealul

  Bratova, 412 m la vest;

 - Dealul Şipăt, 390,5 m, Dealul Braniştea 346,9 m, Dealul Mieţului 384 m şi Dealul Bârzava 420,6 m situate în partea de sud - vest;

 -Dealul Tâlva Oraşului, 480,5 m situat în partea de sud; Relieful comunei mai are în componenţa sa, tâlve, văi şi ogaşe. Acestea sunt:

 - Tâlva Mătricii, 573,7 m şi Tâlva Câmpului 623 m, situate în partea de sud a comunei;

 -Valea Lungă, situată în partea de nord-est şi Valea Tâmovei în

  partea de nord-vest;

 -Ogaşul Mlana în partea de sud - vest.

  Aproximativ 30% din relief este acoperit de păduri.

 

STRUCTURA GEOLOGICĂMATERIALE MINERALE UTILE


       Vatra satului este aşezată într-o zonă de roci sedimentare (pietrişuri, nisipuri, uneori tufuri), roci cu stabilitate scăzută, apele de şiroire determinând apariţia de văi torenţiale, râpe şi zone de alunecare. La nord şi sud, rocile sunt constituite în majoritate din formaţiuni metamorfice (şisturi cristaline), roci cu duritate ridicată.

în ordinea vechimii, pe teritoriul comunei Târnova apar următoarele formaţiuni geologice:

   -formaţiuni cristalo - filiene. Rocile aparţinând acestor formaţiuni se încadrează în două mari categorii:

   -formaţiuni de mezozoni (cu caracter de metamorfism pronunţat). Aceste formaţiuni cuprind şisturi, muscovite biotitice plus granaţi, disten, silimanit, turmalină, berii şi granaţi.

  -formaţiuni de epicen (cu grad de metamorfoză scăzut). Aceste formaţiuni conţin şisturi sericito - muscovitice şi sericito -biotitice, filite, şisturi amfibolice.

       Roci magmatice Apar sub formă de filoane, intruziuni şi corpuri subvulcanice. Aceste roci sunt constituite din: diaboze, lamprofire, perfirite andezitice. Vârsta      formaţiunilor metamorfice este atribuită precambrianului superior, paleozoicului inferior, iar a rocilor magmatice probabil paleozoicului.

     Roci sedimentare La sud - est de localitatea Soceni, pe Valea Poliţoanei, apar depozite sedimentare aparţinând acvilianului, tortonianului, sarmatianului şi panevianului. Aceste formaţiuni conţin conglomerate, argile albastre - verzui, nisipuri şi calcare recifale. Zona de confluenţă Valea Poliţoanei - Valea Socenilor, constituie un punct fosilier important, menţionat în toate tratatele de geologie Depozitele mai mari aparţin cuaternarului. Aceste depozite sunt formate din pietrişuri, nisipuri şi argile.

      în subsolul comunei Târnova se află o serie întreagă de materiale minerale utile, cum ar fi: cărbuni, disten, cuarţ, fier, mangan, pegmatite cu muscovit.

 

 

Copyright ©2010 - Primaria comunei Tirnova

Toate drepturile rezervare.

Webdesign by INFOGHID.