Romanian English French German Hungarian Italian
Primaria Tirnova, Caras-Severin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stema Primaria Tirnova, Caras Severin

Noutati

Anunt licitatie pasuni si pajiste alpina - Comuna Tirnova

Detalii:- Anunt licitatie pasuni.- Anunt licitatie pajisti alpine.

20.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

06.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

Anunt 03.03.2017 - concurs de promovare in grad

Primaria Comunei Tirnova - jur. Caras Severin organizeaza, la sediul sau din Tirnova nr. 376 in perioada 05.04.2017 - 07.04.2017, examen promovare in grad profesional in data de 05.04.2017 pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai multe detalii aici.

Anunt oncurs pentru ocuparea postului vacant

ANUNŢ 08.02.2017- Primaria comunei Tîrnova organizează în perioada 02- 03 martie 2017 , la sediul din comuna Tîrnova nr. 376, judeţul Caraş-Severin , concurs pentru ocuparea postului vacant -funcţie contractuală, din aparatul de specialitate al primarului comunei Tîrnova, conform H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Citeşte mai mult...

 

 

250x206

Cultura

          Comuna dispune de trei instituţii de cultură importante: şcoala, căminul cultural şi biblioteca. Toate au avut şi au în continuare un rol benefic asupra locuitorilor comunei.Cele trei instituţii de cultură acţionează asupra oamenilor, fiecare în raport cu rolul şi destinaţia sa..Şcoala are rolul de a lumina mintea copiilor, de a le da noţiunile elementare de bază, în vederea formării unui bagaj de cultură generală, de a pregăti tânărul pentru viaţă. Căminul cultural este locul unde cetăţeanul vine în contact cu arta şi cultura populară, iar cei talentaţi au posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţile de solişti vocali, solişti instrumentişti, dansatori, corişti, recitatori, actori amatori, etc. punând în acelaşi timp în valoare folclorul popular local.Biblioteca crează condiţiile necesare îmbogăţirii nivelului de cultură generală şi de specialitate, aceasta punând la dispoziţia cetăţenilor comunei o gamă variată de lucrări literare şi de specialitate, satisfăcând gusturile cititorilor de toate vârstele şi nivelele de pregătire.

 

Scoala

 

    Scoala     La început nu au existat forme de învăţământ organizat, ci doar un învăţământ tradiţional-popular. în cadrul acestei forme de învăţământ, un rol important l-au avut cultura bănăţeană şi familia.

       Cu toate vitregiile vremurilor, stăpânirile străine ce s-au perindat vremelnic pe teritoriul Banatului nu au putut distruge cultura populară bănăţeană, puterea creatoare a românilor, dorinţa de afirmare a acestora atât în plan cultural cât şi social, iar limba română a fost păstrată nealterată.

Bogăţia culturală a fost mereu înnoită şi s-a transmis din generaţie în generaţie fără şcoală propriu-zisă, prin şcoala vetrei părinteşti, continuată de şcoala vieţii, a muncii, a mediului social-cultural în care s-au perindat generaţiile trecute

     Pe lângă aceste elemente de folclor, tinerii au deprins de la părinţi o serie întreagă de meşteşuguri, devenind buni meseriaşi, creatori ai unor obiecte de artă populară sau bunuri necesare vieţii de toate zilele.

 

Biserica

 

  15_resize     La mijlocul secolului al XlV-lea, în cadrul bisericii romano-catolice din Transilvania, începe o puternică dezbinare prin introducerea Reformei pornite din Germania de Luther în anul 1516.Oficial în Banatul de Caransebeş-Lugoj, reforma începemult mai târziu.în această perioadă, preotul romano-catolic Gaspar Heltsi din Cluj, propăvăduieşte calvinismul printre maghiari şi reuşeşte să-şi atragă mulţi adepţi.

        Reforma calvinistă începe în Banat în anul 1564, reuşind să atragă mici nobili români încântaţi de favorurile pe care calvinii le promiteau. Cu toată propaganda desfăşurată de calvini în rândul poporului din Banat, acesta nu-şi va alege din toate decât faptul pozitiv al introducerii limbii române şi iniţierea unui curent cultural naţional. Principii calvini ai Transilvaniei de care a aparţinut un timp şi Banatul, impun mitropoliţilor români o lege care cuprindea 19 puncte din care amintim:

    - silirea preoţilor să ţină slujbele în limba română;

    - traducerea rugăciunilor de seară şi dimineaţă în limba română;

 

Tirnova_Biserica_Mare_2

 

 

Caminul Cultural


  22_resize     Căminul cultural este locul unde cetăţeanul vine în contact cu arta şi cultura populară, iar cei talentaţi au posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţile de solişti vocali, solişti instrumentişti, dansatori, corişti, recitatori, actori amatori, etc. punând în acelaşi timp în valoare folclorul popular local.Această instituţie de cultură, pune la dispoziţia cetăţeanului, cadrul necesar pentru a aplica în practică cunoştinţele acumulate în şcoală sau în timpul studiului efectuat în bibliotecă. Până în anul când se construieşte noul local de şcoală, drept cămin cultural era folosită şcoala. Odată cu darea în folosinţă a noii şcoli, vechea clădire a şcolii este transformată în cămin cultural, aici fiind construite o scenă şi o cabină de proiecţie pentru proiectarea de filme.Căminul este dotat cu un aparat de proiecţie de 35 mm, un pikup, discuri şi mobilierul necesar pentru sală.Aici de două ori pe săptămână, sâmbătă şi duminică se proiectau filme artistice, se desfăşurau serbările şcolare, spectacole şi programe artistice, baluri, conferinţe, întâlniri ale autorităţilor locale cu cetăţenii comunei.

 

Biblioteca


       Se pare că despre existenţa unei biblioteci în comună, nu putem vorbi înainte de anul 1913, anul înfiinţării corului bisericesc ortodox, când în comitetul de conducere ales găsim funcţia de bibliotecar.Nici măcar şcoala nu dispunea de o bibliotecă, aşa cum reiese din Circulara Episcopului Caransebeşului, Miron Cristea din anul 1914.

     După 1944, o bibliotecă comunală a existat la Căminul cultural, aceasta având pe lângă literatura românească, foarte multă literatură rusă şi sovietică. Biblioteca mai conţinea un mare număr de cărţi tehnice de agronomie şi pomicultură, aparţinând unor autori sovietici.Cu timpul însă, datorită neglijenţei factorilor de răspundere, această bibliotecă dispare.

      O altă bibliotecă funcţionează în această perioadă în cadrul şcolii generale, bibliotecă ce deserveşte elevii şi personalul şcolii.Biblioteca cuprindea câteva sute de volume, majoritatea fiind opere ale autorilor români  care se cereau elevilor a fi94studiate în cadrul orelor de limbă şi literatură română sau ca lectură suplimentară.


 

 

Copyright ©2010 - Primaria comunei Tirnova

Toate drepturile rezervare.

Webdesign by INFOGHID.