Romanian English French German Hungarian Italian
Primaria Tirnova, Caras-Severin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stema Primaria Tirnova, Caras Severin

Noutati

Anunt licitatie pasuni si pajiste alpina - Comuna Tirnova

Detalii:- Anunt licitatie pasuni.- Anunt licitatie pajisti alpine.

20.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

06.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

Anunt 03.03.2017 - concurs de promovare in grad

Primaria Comunei Tirnova - jur. Caras Severin organizeaza, la sediul sau din Tirnova nr. 376 in perioada 05.04.2017 - 07.04.2017, examen promovare in grad profesional in data de 05.04.2017 pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai multe detalii aici.

Anunt oncurs pentru ocuparea postului vacant

ANUNŢ 08.02.2017- Primaria comunei Tîrnova organizează în perioada 02- 03 martie 2017 , la sediul din comuna Tîrnova nr. 376, judeţul Caraş-Severin , concurs pentru ocuparea postului vacant -funcţie contractuală, din aparatul de specialitate al primarului comunei Tîrnova, conform H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Citeşte mai mult...

 

 

250x206

Registru Agricol


Atributii

 • ţine la zi evidenţa terenurilor din comuna Tirnova, care fac obiectul legii Fondului funciar ;
 • operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor
 • transcrierea animalelor instrainate
 • conduce evidenta privind arendarea terenurilor
 • întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
 • întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia ;
 • întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;
 • eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ; întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. )
 • asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Tirnova şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;
 • fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia ;
 • stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic
 • soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Tirnova referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;

 

Documente TIP:

WordIcon Eliberare adeverinte
 

 

Copyright ©2010 - Primaria comunei Tirnova

Toate drepturile rezervare.

Webdesign by INFOGHID.